CÍMLAP  A CÉGRŐLLAPJAINKHIRDETÉSHAM-bazárMIEGYMÁS  CÍMLAP
ű


"MRASZ–75"

fejtörőverseny

– mindenkinek!

A verseny befejeződött,

 

Ezek voltak a fejtörő

.FELTÉTELEI:.  »»

.IRODALMAI:.  »»

.NYEREMÉNYEI:.  »»

IMEGFEJTÉSEI:I  »»  és

ők a  

 
 


KÉRDÉSEK –
VÁLASZOK:

1. forduló, Rádiótechnika 2003/4. szám.   2. forduló, RT 2003/5.   3. forduló, RT 2003/6.   4. forduló, RT 2003/7.
5. forduló, RT 2003/8.   6. forduló, RT 2003/9.   7. forduló, RT 2003/10.

 

ÁPRILISI KÉRDÉSEK  (1. forduló)

1.) Hogyan nevezték az 1920-as években a főleg detektoros rádiókkal kísérletezőket, hallgatózókat?
     
Rádióamatőröknek.

2.) Mi volt a neve az 1924. május 24-én először megjelent (hazai) rádiós hetilapnak?
     
Magyar Rádió Újság.

3.) Mikor alakult meg a Műegyetemi Rádió Club?
     
1924-ben (V. 20.).

4.) Hogyan nevezték a Magyar Rádió Amatőr havilap által 1927 októberében megalakított a
     rövidhullámokkal kísérletező amatőröket összefogó
szerveződést?
     
H-tábor.

5.) Mikor alakult meg az első hazai országos rádióamatőr szervezet és mi volt a neve?
     
1928. január 2-án, Magyar Rövidhullámú Amatőrök Egyesülete (MRAE).

MÁJUSI KÉRDÉSEK  (2. forduló)

6.) Hol tartotta alakuló ülését és az első összejöveteleit a rövidhullámosok szervezete? A későbbi években
     hol ültek össze a tanácskozásokra?
    
 Budapesten az Eskü téren, a Modern kávéházban. Múzeum körút: Fiume Kávéház; Westend kávéház
     stb. kávéházak.

7.) Milyen hívójel-prefixet (-előtagot) használhattak/használhatnak adóamatőreink a kezdetektől
     napjainkig? (Legalább 3-at kérünk megnevezni!)
     
W, EW, HAF, HA, HG, HAM, HGM.

8.) Kérünk legalább 3-at megnevezni az első hazai amatőr adóengedélyesek közül!
     
Bibó Dénes EWH–4; Fábián István WAA, EWAA, HAF3AA; Kemény István EWKI, EWH–2; Nekolny Kurt
     EWXY, EWH–1; Perényi Sándor EWAB.

9.) Milyen felépítésűek voltak az 1920–40-es évek között a (hazai) megfigyelőamatőrök regisztrációs
     jelzései?
     
H + 3 vagy 4 szám; H + 3 szám + RS; HRS + 3 vagy 4 szám.

10.) Mikor indult a hazai hivatalos rádióműsor-szórás?
      
1925. december 1.

11.) Az 1920-as évek közepén kb. mekkora adóteljesítménnyel dolgoztak a broadcast állomások?
      
Jellemzően: 0,1...10 kW.

12.) Hány alkatrészből áll a legegyszerűbb detektoros vevő?
      
Kettőből: detektor és hallgató.

JÚNIUSI KÉRDÉSEK  (3. forduló)

13.) Ki és hol működtette az első magyar QSL-irodát?
      
Nekolny Kurt, a lakásán.

14.) Nevezzen meg legalább 5 budapesti helyet (utca, tér stb. megjelöléssel), ahol az országos
      szervezetünk hivatala a kezdetektől napjainkig működött/működik!
      
Budapest VIII., Csepreghy u. (2.); VIII., Mátyás tér (6.); VI., Lendvay u. (8.); XIV., Szabó József u. (23.);
      VI., Sztálin (ma Andrássy) út (105.); V., Szt. István krt. 1.; V., Engels (Erzsébet) tér (14.); VII., Gorkij
      (Városligeti) fasor; V., Beloiannisz (Zoltán) u. (16.); VII., Szövetség u. (9.).

15.) Mi lett a szövetség neve 1934-től, az első átalakulástól?
      
Magyar Rövidhullámú Amatőrök Országos Egyesülete (MRAOE).

16.) Hol avatták fel 1938. február 6-án a szövetség első székházát, melyik évben és hogyan szűnt meg?
      
Budapest VI., Lendvay u. 8., 1944. július 2-án bombatalálat érte.

17.) Nevezzen meg az 1920–30-as évekből legalább 3, a rádióamatőrökkel is foglalkozó magyar heti-, vagy
      havilapot!
      
Magyar Rádió Újság, Rádió Amatőr és Grammofon Szemle, Magyar Rádió Amatőr, Rádió Amatőr,
      Rádió és Fotó Amatőr, Rövidhullámú Szemle, Az Amatőr, Rádió Revü, Rádió Technika.

18.) Miről ismert Fuchs, Windom és Barkhausen neve?
      
Antennájáról, antennájáról és "elektroncső-egyenletéről".

19.) Mikor avatták fel a 120 kW-os lakihegyi nagyadót, és mi lett a 20 kW-os sorsa?
      1933. december 2., a Budapest II. műsorát sugározta.

20.) Mire valók: TPTG, ECO–PA, GDO?
      TPTG-kapcsolás (Tuned Plate Tuned Grid, hangolt anód hangolt rács): rezgéskeltésre; ECO–PA-
      kapcsolás (Electron Coupled Oscillator – Power Amplifier, elektroncsatolású oszcillátor és
      teljesítményerősítő): kétfokozatú adókészülék; GDO-műszer (Grid Dip Oscillator, rácsáramesés
      indikálású oszcillátor): hangolt körök rezonancia-frekvencia mérésére.

21.) Igaz-e az, hogy: 2+1=0–V–1?
      Igaz, mert két aktív (erősítő) elemmel működő (egyenes rendszerű) vevőkészüléket ír le mind a két
      "rövidítés".

JÚLIUSI KÉRDÉSEK  (4. forduló)

22.) Mikor nyert felvételt először magyar rádióamatőr szervezet az IARU-ba?
      1937-ben.

23.) Mely évben és miért szakadt meg időlegesen adóamatőreink működése az éterben?
      1944. augusztus 10-én, a világháború alatt, adástilalommal.

24.) Melyik volt az utolsó száma a "Rádió Technika" folyóirat 1936-ban indult első folyamának?
      Az 1944. májusi, mert betiltották.

25.) A II. világháború után mettől meddig működött az újjáalakult rádióamatőr mozgalmunk és milyen
      néven?
      1948 (febr. 26.) és 1950 októbere között, Magyar Rövidhullámú Rádióamatőrök Egyesülete névvel.

26.) A háború után újjáalakult, majd nevében megszűnt mozgalom milyen keretek között működött
      tovább?
      A Magyar Szabadságharcos Szövetség (MSZHSZ) és jogutódai (MÖHOSZ, MHS és MHSZ) irányítása
      alatt.

27.) Mi köze a "szamaras árjegyzéknek" az amatőr rádiózáshoz?
      Hornyák Szilveszter (HA7J) rádióantikváriumának árjegyzékén díszelgett egy szamaras kordé. Ezen
      árjegyzék rövidhullámú melléklete a kezdő rádióamatőrök bibliája volt.

28.) Mi közlekedett az egykoron közkedvelt macskalétrán?
      Rádiófrekvencia (az adó és az antenna között).

29.) Mit lehetett megtudni ebből: OS125/2000?
      Egy Tungsram gyártmányú adópentódáról van szó, amelynek 125 W az anóddisszipációja és 2000 V a
      javasolt anódfeszültsége.

30.) Mitől univerzális egy vevőkészülék?
      A régi, elektroncsöves, egyen- és váltóáram(ú hálózat)ról egyaránt működtethető vevőkészülékeket
      nevezték univerzálisnak.

AUGUSZTUSI KÉRDÉSEK  (5. forduló)

31.) Melyik klub köré szerveződött névlegesen – az '50-es évektől sok-sok évig – a rádióamatőr
      mozgalmunk? Nevezzen meg legalább 1 vezetőt!
      
A Központi Rádióklub köré. Páll Viktor (HA5BE), Virányi Miklós (HA5BD), Hidvégi Tibor (HA5BB, ex
      HA8WS), Köcze Pál (HG5CK).

32.) Mely évben ünnepelte napjaink "Rádiótechnika" folyóirata az 50. évfordulóját?
      
2001-ben (novemberben).

33.) Mikor kezdték kiadni és milyen hívójel-prefixekkel a hazai URH adóengedélyeket?
      1954-ben, HG-vel.

34.) Mikor vettek részt először amatőrtársaink és melyik nemzetközi URH-versenyben?
      1955. szeptember 3–4-én a soproni Károly-kilátóból, az osztrák szövetség nemzetközi versenyén.

35.) Mikor indult útjára a Központi Rádióklub Híradója című havi kiadvány?
      1955 novemberében.

36.) Kérjük befejezni: RV12P.... (vevőcső), RL12P.. (adócső), 9.. (vevőcső).
      RV12P2000, RL12P35, 955.

37.) Mire volt jó a galenitkristály, a varázsszem és a makkcső?
      Detektor készítésére, feszültség(változás) kijelzésére, nagyfrekvenciás erősítésre.

38.) Egyszerre több dolgot művel az adástechnikában Mr. Collins áramköre, mit is?
      Impedanciát transzformál (1. dolog) aluláteresztő szűrő (2. dolog) jelleggel.

39.) Mire való a Lecher-vezeték?
      Hullámhossz (frekvencia) mérésére, a maximum/minimum helyek indikálásával.

40.) Milyen kapcsolat van a porcelándió és a VS1AA között?
      Mechanikai és elektromos: a VS1AA-antenna végeit szigeteli kifeszítéskor.

SZEPTEMBERI KÉRDÉSEK  (6. forduló)

41.) Az első rádiós "rókavadászatot" Holly Imre (ex EWBA, ..., HA1VI) rendezte még 1931-ben 3 "vadász"
      számára. De melyik évben és milyen hullámhosszon volt az első, több tucat versenyzőt megmozgató
      ilyen esemény?
      1934-ben (szeptemberben), a 230 m-es középhullámon.    Részletesebben lásd itt!

42.) Melyik évben zajlott le és mely sávokban az első országos "rókavadászat"?
      1958-ban (szeptember 20–21-én), 80 és 2 m-en.

43.) Mely állomásaink hívójeléhez kötődik egy 2,3 GHz-es Európa-rekord, mikor volt ez és hány kilométert
      hidaltak át?
      HG5EB/P–HG5KEB/P, 1962. július 7-én, 88 km.

44.) Mikor hozták létre az igen korlátozott hatáskörű, csupán névleges – a Honvédelmi Technikai
      Sportágak Bizottsága irányítása és ellenőrzése alatt álló – Magyar Rádióamatőr Szövetséget?
      1968-ban.

45.) Mikor és hol zajlott le az 5. "Rókavadász" Európa-bajnokság?
      1973-ban, Komlón.

46.) Mikor és hol tartotta hazánkban az IARU 1-es Körzete a konferenciáját?
      1978-ban, Miskolc–Tapolcán.

47.) Ki építette és közölte le az első SSB-rendszerű adókészüléket hazánkban? Melyik módszert alkalmazta?
      Kovács Zoltán (HA5FE). A fázistolóst.

48.) Mikor és kb. hány wattos tranzisztoros adókészülékkel létesültek az első tengerentúli–hazai RH QSO-k?
      1959-ben, 0,2 W-tal (28 MHz-en, távírón).

49.) Hetényi László (HA5BK), a kiváló konstruktőr hány saját építésű készülékét hozta a Rádiótechnika és
      annak évkönyve: a) 1...50, b) 50...100, c) több, mint 100?
      Több, mint 100, c).

50.) Hogyan rövidítik a rádióamatőrök által kedvelt adásmódokat: a távírót, az egyoldalsávos távbeszélőt, a
      keskenysávú frekvenciamoduláltat és távgépírót?
      CW, SSB, FM és (R)TTY.

51.) Mi az összefüggés a 37 773 316B2 és az egykori Mech. Lab. rádióamatőr adó-vevője között?
      A (DELTA–200) TELRAD–200 típusú adó-vevő végcsöve 2 db 6146B elektroncső volt. E típusjel
      négyzete...

52.) Melyik a kakukktojás és miért: W3DZZ, K8JK, F9FT, G5RV, HA5BT, HA5AG?
      F9FT-nek az URH-sávú antennája közismert, a többiek RH-antennáztak. De, több más megoldás is
      lehetséges: pl. HA5BT rádiós lap főszerkesztője volt. (K8JK különben nem ismert antennakísérleteiről,
      W8JK viszont annál inkább! A hiba ez esetben a feladványszerkesztő "készülékében" volt. – A szerk.)

53.) Az MRC (Műegyetemi Rádió Club) több rádióamatőr műhold készítésében vett részt. Melyik egység
      fejlesztésében jeleskedtek?
      A fedélzeti energiaellátó (BCR).

OKTÓBERI KÉRDÉSEK  (7. forduló)

54.) Melyik állomásunk, kivel és mikor állított fel távolsági világrekordot 2 méteren? Milyen
      hullámterjedéssel és hány kilométerrel jött létre az összeköttetés?
      HG0HO–EA8XS, 1983. VII. 16., szórt E-réteggel, a távolság 3865 km volt.

55.) Mikor volt a Magyar Rádióamatőr Szövetség országos küldöttközgyűlése, melynek során önállóvá
      vált a Szövetség?
      1989. december 9-én.

56.) Melyik évben és hol volt az 1. Gyorstávírász (HST) Világbajnokság?
      1995-ben (október 18–22. között), Siófokon.

57.) Hány és milyen érmet nyertek a magyarok az 1. HST VB-n?
      4 arany-, 9 ezüst- és 11 bronzérmet.

58.) Mely évben és hol volt hazánkban a IX. Rádiós Tájékozódási Futó Világbajnokság?
      1998-ban (szeptember 1–6.), Nyíregyházán.

59.) Hány világbajnokságot nyert a Magyar Rádióamatőr Szövetség válogatottja az IARU Rövidhullámú
      Világbajnokságok eddigi történelme során a HQ-állomások versenyosztályában?
      9-et.

60.) Mennyivel osztandó kérdésünk sorszáma, hogy megkapjuk az Európában csak egyedül hazánkban nem
      engedélyezett rádióamatőr sáv hullámhosszát, méterben?!
      10-zel, a 6 m-es sávról van szó. (Mint tudjuk: Irány Európa! – A szerk.)

Hajrában a fejtörőverseny!

Áprilisban meghirdetett jubileumi fejtörőnk szeptemberben, mondhatjuk, hajrájába fordult. "Maholnap" november és eredményt hirdetünk, hogy gazdára találhassanak a támogatók által felajánlott értékes nyeremények – lásd itt!
A hajrához stílszerű bíztatás is illik: Innen szép a győzelem! Fejtörőnk különlegessége ugyanis, hogy abba bármikor be lehet kapcsolódni. A késlekedőknek csupán az okozhat némi gondot, hogy egyre nagyobb számú kérdéssel kell majd egyre rövidebb idő alatt megbirkózniuk. De most az a lényeg, hogy még semmi nincsen veszve! Még most sem késő bekapcsolódni és részt venni a játékban, csak a lentebb közölt szabályok betartására kell ügyelni!

Fejtörőversenyünk résztvevőinek, illetve az új beszállóknak buzdításul, íme, néhány pontosító megjegyzés és kiegészítés, melyek az eddig beérkezett megfejtések, olvasói vélemények és kérdések alapján születtek:

A „MRASZ–75” fejtörőversenyben való eredményes szereplésnek nem feltétele az összes kérdésre adott tökéletesen helyes válasz. Az összes fordulóban való részvételt viszont teljesíteni kell! Dr. Király István Kaposújlakról és Bereczki Lajos Mezőberényből például, ha nem is tökéletes, de nagyon szép első fordulós megfejtést küldött még áprilisban, azóta pedig nem jelentkeztek. Többen kettő–négy forduló teljesítése után „dőltek ki” a sorból, de reméljük, mindannyian csak időlegesen, és tekintettel a fentebb írtakra, az október 13-i záróhatáridőig pótolják megfejtésbeli elmaradásaikat. Állítjuk, érdemes lenne!

A „MRASZ–75” fejtörőversenyben egyének és közösségek egyaránt részt vehetnek. Rádiókluboknál és más közösségeknél adódott némi tanácstalanság, hogy vajon részt vehetnek-e a fejtörőben? Igen, szeretettel várjuk őket is! Tehát iskolai osztályközösségek, szakkörök, rádióklubok és szakosztályok is indulhatnak a versenyben, előnyösen kihasználva összesített ismereteiket. A szerzett tapasztalatok alapján, „sajnos, megnyugtathatjuk egyéni megfejtőinket, hogy eddig nem mutattak túlzottan nagy tülekedést és eredményes szereplést a közösségi fejtörőzők. Itt az ősz, várjuk szerettel az újra együttlevő szakiskolai, technikumi osztályok, kollégiumi rádióklubok közösségi megfejtéseit is!

A „MRASZ–75” fejtörőverseny kiírásakor – a gyémánt jubileumra való emlékezés mellett – az volt a célunk, hogy a magyar amatőr rádiózás (történetének) megismerésére késztessük a résztvevőket. Azt reméltük, hogy fejtörőzőink rádióamatőr-mozgalmunk történetének afféle házi kutatására szánják magukat. Mindez pedig egy folyamatot feltételez, melynek során bizony korábbi téves kérdés-megfejtésünkre is rájöhetünk! A „MRASZ–75” fejtörőversenyben utólagos válasz-javítás is lehetséges. Szűcs János (HA8DL) Makóról ezt tette augusztusi megfejtéséhez kapcsolódóan, akinek is eddigi munkája a legjobbak közül való. Gratulálunk, János OM, csak így tovább!

Hasonló jókívánságokkal várjuk valamennyi kedves olvasónk további megfejtéseit!

FELTÉTELEK

A "Rádiótechnika" folyóirat szerkesztősége és a "Hajdú QTC" rádióamatőr hírműsor, a Magyar Rádióamatőr Szövetség támogatásával, játékos fejtörőt hirdetett "MRASZ–75" névvel.

Az áprilisban kezdett és októberben végződő kérdésfeladásokat novemberre tervezett eredményhirdetéssel és díjátadással zárjuk. Az éppen aktuális kérdések, illetve majd a fejtörő végeredménye a "Hajdú QTC" adásaiban is rendre elhangzanak.

Havonta maximum tíz, történeti/technikai jellegű kérdés kerül feladásra, melyek a 75 éves Magyar Rádióamatőr Szövetséggel, alapvetően tehát a hazai rádióamatőr mozgalommal lesznek kapcsolatosak. Esetenként azért általános rádiós témákra, illetve az amatőr rádiózás nemzetközi vonatkozásaira is kitérünk. A kérdések nem lesznek, nem lehetnek nehezek, mert fejtörőnk alapvető célja az amatőr rádiózás, e csodálatos önképzési lehetőség, technikai sport és hobbi népszerűsítése, történetének megismerése, úgymond, egy kis házi kutatása révén.

A fejtörőhöz segítségül, ajánlott irodalomként, egyes korábbi Rádiótechnika évkönyvek történeti cikkeit, illetve Érsek János és Stefanik Pál rádióamatőr-, illetve Sugár Gusztáv rádiózástörténeti könyveit javasolhatjuk. Egyelőre "csupán" ennyit, de reméljük, hogy Wlassits Nándor idevágó témájú könyve is napvilágot lát még időközben.

A többfordulós fejtörőbe bármikor be lehet kapcsolódni! A végső megfejtés-beküldési határidő: 2003. október 13. (postabélyegző kelte). A megfejtéseket levelezőlapon kérjük feladni a Rádiótechnika szerkesztősége, H-1374 Budapest, Pf. 603. címre! A fejtörő nyertesei a hét hónap összes kérdésére legtöbb helyes megfejtést beküldők közül sorsolással kerülnek ki.
Kérjük kedves játékosainkat, hogy ne feledkezzenek meg a "Rádiótechnika" folyóiratban található havi, aktuális, eredeti (nem fénymásolt!)
MRASZ–75 pályázati szelvény(ek) felragasztásáról! A pályázati szelvény nélküli megfejtések nem vehetnek részt a játékban! (A régebbi lappéldányok a szerkesztőségben még beszerezhetők.)

Kedves rádióamatőr és "civil" Olvasóink! Érdemes lesz résztvenni a MRASZ–75 fejtörőben, érdemes lesz böngészni a szakirodalmakat, mert a játékhoz megnyert támogatók (cégek és egyének) az ANICO Kft., a DunaX, HA6XV Nagy Jenő, a RADIAN Kft., a RÁTISZ Kft. és a RÁDIÓVILÁG Kft. értékes nyereménytárgyai kerülnek majd kisorsolásra. Továbbá:

Ez lesz az a ritka verseny, amelynek minden résztvevője nyerhet! És nem csak jelképesen, az újonnan szerzett ismeretek révén, hanem nagyon is valóságosan! Új évkönyvünket, "A Rádiótechnika évkönyve 2004"-et 25%-os árengedménnyel vásárolhatja meg minden fejtörő-résztvevő, aki vásárlási igényét valamelyik megfejtőlapján jelzi, és a részére megküldött csekken a kedvezményes vételárat október 13-ig befizeti!

a

Bereczki Lajos
(Mezőberény)

Lendvai Klára
HA5BA (Budapest)

Németh József
HG3TSZ
díját HA3FRE
vitte Siófokra

Oláh Péter
HA5OFP (Budapest)

Szűcs János
HA8DL (Makó)

Nagy Ferenc Attila
HA6QT (Eger) 

A díjátadás képei

A "MRASZ–75" fejtörőverseny szerencsés megfejtői 2003. november 8-án,
a BME-n, a
Műegyetemi Rádió Club Műszaki napján vehették át díjaikat.

 

 1.  Az MRC díját, egy személyi számítógépet, HA5BA Klári YL nyerte

 2.  Az ANICO Kft. URH FM adó-vevője HA8DL János OM-hez került

 3.  A RÁTISZ Kft. tápegységei közül kettőt HA5OFP Péter OB vehetett át


A »MRASZ–75« fejtörőverseny eredménye
(Ki mit nyert – kitől, ábécé rendben)

Bereczki Lajos (Mezőberény)

40 GB-os MAXTOR winchester

RADIAN Kft.

Biczó Ferenc (Répcelak)

PMR200 típ. adó-vevő pár

RÁDIÓVILÁG Kft.

Gere András HG0NBV (Debrecen)

"Rádiótechnika" előfizetés 2004-re

Nagy Jenő (HA6XV) egy. váll.

Lendvai Klára HA5BA (Budapest)

Személyi számítógép

MRC

 

"Rádiótechnika" előfizetés 2004-re

Nagy Jenő (HA6XV) egy. váll.

Nagy Ferenc Attila HA6QT (Eger)

2 db kapcsolóüzemű tápegység

RÁTISZ Kft.

Németh József HG3TSZ (Siófok)

2 db kapcsolóüzemű tápegység

RÁTISZ Kft.

Oláh Péter HA5OFN (Budapest)

2 db kapcsolóüzemű tápegység

RÁTISZ Kft.

Szűcs János HA8DL (Makó)

Yaesu kézi URH FM adó-vevő

ANICO Kft.

Tóth István HA5OJ (Budapest)

2 db kapcsolóüzemű tápegység

RÁTISZ Kft.

Vass Tamás (Szolnok)

2 db kapcsolóüzemű tápegység

RÁTISZ Kft.

Vingender Sándor HA6ZQ (Gyöngyössolymos)

5000 Ft-os vásárlási ut. és egy poló

DunaX


A 75 éves
Magyar Rádióamatőr Szövetség különdíját Szűcs János HA8DL (Makó) nyerte

 

©RADIOWORLDmedia  webmaster@radiovilag.hu